fbpx

הכנה לצו ראשון

נקודת הפתיחה לשירות משמעותי ומאתגר.
מרום 360 - אתכם מהצו הראשון ולאורך כל הדרך!

מה קורה ביום עצמו?

הצו הראשון הוא יום המיונים הראשון וההיכרות
הראשונית של המלש"ב (מועמד לשירות הביטחון) עם צה"ל. ביום זה המלש"ב עובר במספר תחנות שונות בהן נקבעים מספר פרמטרים חשובים:

תחנת אימות נתונים – התחנה בה נקבע ציון ההשכלה הראשוני של המלש"ב (בגרויות, הרחבות ומספר שנות לימוד). בתחנה זו יעבור המלש"ב גם מבחן דיבור ויעדכנו את פרטיו האישיים (ניתן לעדכן באתר מתגייסים את הפרטים והטפסים מבעוד מועד על מנת לחסוך זמן רב בהמתנה ובאימות – המלש"ב יקבל את כל ההסברים בצו הזימון).

תחנת ריאיון אישי – התחנה בה יעבור המלש"ב ראיון היכרות עם המאבחן/ת.  

תחנת מבחנים פסיכוטכניים – התחנה בה יעבור המלש"ב מבחנים פסיכוטכניים במחשב, מבחנים אלה יקבעו את הדפ"ר של המלש"ב.

תחנת בדיקות רפואיות – התחנה בה המלש"ב יעבור בדיקות רפואיות שונות לקביעת הפרופיל הרפואי על ידי רופא מוסמך.

חשוב לדעת

אילו פרמטרים נקבעים בצו הראשון ועל סמך מה?

הפרופיל הרפואי – הפרופיל הרפואי מסמל את מצבו הבריאותי וכשירותו של המלש"ב. הציון נקבע בהתאם לבדיקות רפואיות ביום המיונים והוא נע בטווח של 21 (הציון הנמוך ביותר) ועד 97 (הציון הגבוה ביותר), כאשר 97 מלמד על כשירות בריאותית לכל תפקיד ואילו 21 הינו פרופיל הקובע פטור מהשירות הצבאי.

ציון הקב"א (קבוצת איכות) – ציון הקב"א מסמל את ההתאמה של כישורי המלש"ב לצרכי הצבא. הציון נקבע לפי ציון המבחנים הפסיכוטכניים, ציון ההשכלה הראשוני (הנקבע בתחנת אימות הנתונים) וציון הריאיון האישי. ציון הקב"א נע בטווח של 41 (הציון הנמוך ביותר) ועד 56 (הציון הגבוה ביותר). ציון הקב"א מהווה תנאי סף לקבלת זימונים ליחידות ומסלולים מיוחדים.

ציון הדפ"ר (דירוג פסיכוטכני ראשוני) – ציון הדפ"ר מסמל את יכולות החשיבה של המלש"ב ומשמעותי מאוד במהלך השיבוץ לצה"ל. הציון נקבע לפי המבחנים הפסיכוטכניים הממוחשבים והוא נע בטווח של 10 (הציון הנמוך ביותר) ועד 90 (הציון הגבוה ביותר), במרווחים של 10 נקודות. ציון הדפ"ר מהווה מרכיב משמעותי מאוד בציון הקב"א (ובכלל בהליך המיונים לצה"ל) ומהווה תנאי סף לקבלת זימונים ליחידות ומסלולים מיוחדים – כמובן שתנאי הסף עולים כאשר מדובר במיונים ליחידות הדורשות יכולות חשיבה גבוהות, לכן חשוב מאוד להתכונן זמן רב מראש ולקבל הכנה מקצועית ומעמיקה.

סימול עברית – ציון סימול העברית מציין את רמת העברית של המלש"ב. הציון נקבע לפי מבחן הבנת הנקרא (בחלק המבחנים הפסיכוטכניים) וגם לפי מבחן הדיבור והקריאה אותו עובר המלש"ב בתחנת אימות הנתונים. הציון נע בטווח של 5 (הציון הנמוך ביותר) ועד 8 (הציון הגבוה ביותר). גם ציון סימול העברית מהווה תנאי סף לקבלת זימונים ליחידות ומסלולים מיוחדים. 

library, books, tv

למה דווקא "מרום 360"?

בגלל המקצוענות והניסיון שלנו

הצוות שלנו כולל בוגרים ששירתו עשרות שנים בתפקידי מפתח בצה"ל ובחיל המודיעין, ויודעים בדיוק מה צריך לעשות כדי להגיע לשם.

הצוות בעל ניסיון שנים רב ומודע לחשיבותו של הצו הראשון וציוני הקב"א והדפ"ר, כך שהערכה תשפר משמעותית את הסיכויים שלכם לקבל ציונים גבוהים. 

כאמור, ציונים אלה משמעותיים מאוד לקבלת זימונים ליחידות מיוחדות בחיל המודיעין בפרט ובצה"ל בכלל. 

רצים אתכם מההתחלה ועד הסוף!

הצו הראשון הוא מפתח הכניסה לתפקידים מיוחדים ומתאגרים בצה"ל.

שירות משמעותי הוא מפתח הכניסה שלכם לתחומים יוקרתיים ובעצם התחלת הקריירה, לכן צריך להתחיל להשקיע כבר מעכשיו!

מרום 360 – הופכים חלום למציאות, מהצו הראשון ועד לחיל המודיעין!

או שאפשר גם ווטסאפ

לחצו להתחיל התכתבות