fbpx

מסלולי כלל חמ"ן

גם לך יכול להיות תפקיד מודיעיני או טכנולוגי משמעותי בחיל המודיעין.

מה קורה ביום המיון?

יום המיון מחולק לשני חלקים: הסבר ומבחנים. 

בחלק הראשון תקבלו הסבר ממפקדי מערך האיתור בחיל על תהליך האיתור והמיון בחיל המודיעין, ועל תפקידים רלוונטים אליהם ניתן להגיע במידה ועוברים את המבחנים. 

בחלק השני תיכנסו לכיתות ותעברו מבחנים פסיכוטכניים במגוון נושאים: ידע כללי, אנאלוגיות, מבחן הוראות, מבחן אלגוריתם, וייתכנו מבחנים נוספים בהתאם לנתונים שלכם ולצרכי הצבא. 

מי שיעבור בהצלחה את יום המבחנים יוזמן לראיון מקצועי עבור המסלול אליו הוא סומן בהתאם לנתוניו האישיים ולביצועיו במבחן. 

שימו לב כי ניתן להתמיין במקביל למסלולי כלל חמ"ן ולמסלולי שחקים וחבצלות. 

מסלול כלל חמ"ן

במסגרת יום המיונים של כלל חמ"ן ניתן להתמיין ולהגיע למספר מסלולים של חיל המודיעין, כתלות בנתונים האישיים ובתוצאות המבחנים.

ניתן לחלק את המסלולים של כלל חמ"ן ל-3 מסלולים עיקריים:

המסלול הראשון הינו מסלול קד"צ (קדם צבאי) בסיומו ניתן לעסוק בהאזנה, תרגום, עיבוד ומחקר. 

 המסלול השני הינו מסלול שפות לועזיות, אשר גם בסיומו ניתן לעסוק בתרגום, עיבוד ומחקר.

המסלול השלישי הינו המסלול הטכנולוגי, אשר מציע מגוון רחב של קורסים טכנולוגיים הנוגעים לעולם הסייבר, התכנות והטכנולוגיות השונות העונות על הצרכים של חיל המודיעין. 

radio telescope, satellitenbeoabachtung, switzerland

או שאפשר גם ווטסאפ

לחצו להתחיל התכתבות