fbpx

מדיניות פרטיות

להלן מובאת מדיניות הפרטיות של "מרום – הכנה למודיעין", מקבוצת גו-סמאץ' בע"מ. "מרום – הכנה למודיעין" עוסקת בלימוד, תרגול והכנה של בני נוער להליכי המיון של יחידות העילית של חיל המודיעין. על מנת לקבל את השירותים המפורטים לעיל על המשתמש להירשם תחילה לאתר. הרישום לאתר מהווה הסכמה לשימוש במידע אשר נמסר ולאישור קריאה והסכנה לתקנון, כל זאת בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן.

על מנת לצרוך את השירותים באתר, יש צורך בהרשמה מוקדמת, במסגרת ההרשמה תידרשו למסור פרטים אודותיכם כגון: כתובת מייל, מספר טלפון ועוד. אינכם מחוייבים על פי חוק למסור את הפרטים הללו, אולם זהו צעד הכרחי על מנת לצרוך את השירותים של "מרום – הכנה למודיעין", בהתחשב בכך שאנו פועלים גם דרך אפליקציה ומחוייבים לשמור על התכנים שלנו חשופים רק למשתמשים רשומים.

"מרום – הכנה למודיעין" מתחייבת לעשות שימוש במידע אשר נמסר במסגרת ההרשמה אך ורק על פי הוראות הדין, ועל פי המתבקש לפי התקנון ולפי מדיניות הפרטיות להלן.

"מרום – הכנה למודיעין" תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, אשר נמסר במהלך ההרשמה, על מנת לתת ולשפר את השירותים אותם רכשתם, ולצורך תפעול ופיתוח האתר והשימוש בו. כמו כן, "מרום – הכנה למודיעין" תהיה רשאית לפנות אליכם בכל אחד מאמצעי ההתקשרות אשר השארתם באתר, לרבות בדרך של דיוור ישיר ודיוור אלקטרוני וזאת במטרה להציע לכם שירותים או מוצרים נוספים אשר צוות האתר מאמין כי יוכלו להתאים לכם או לעניין אתכם, כל זאת בהתאם לפרטים ולמוצרים אשר כבר רכשתם.

"מרום – הכנה למודיעין" תאפשר למי ממשתמשיה לפנות בדרך של דואר אלקטרוני או טלפון על מנת לבקש שלא לקבל עוד הצעות למוצרים ו/או שירותים שאנו מאמינים שיכולים להיות רלוונטים עבורכם.

נדגיש כי במקרים הבאים "מרום – הכנה למודיעין" רשאית למסור לצד שלישי מידי אישי על מי ממשתמשיה:

  1. "מרום – הכנה למודיעין" חוייבה לעשות כך בהתאם לצו שיפוטי.
  2. כאשר מי ממשתמשי "מרום – הכנה למודיעין" עשה שימוש בחומרים או באתר, בדרך שבגינה "מרום – הכנה למודיעין" עומדת בפני איום לנקיטת צעדים משפטיים כנגדה.
  3. במידה ותתקבל ב"מרום – הכנה למודיעין" תלונה על כך שמי ממשתמשיה הפר את תנאי השימוש באתר, לרבות שימוש בלשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני וכיוצא בזה.

על אף כל האמור לעיל "מרום – הכנה למודיעין" תהיה רשאית בכל עת לשנות את מדיניות הפרטיות אשר הוצגה. המדיניות החדשה, במידה ותשתנה, תיכנס לתוקף עם רגע פרסומה באתר.