fbpx

כלל חמ"ן - פירוט הערכה

בנינו עבורכם ערכת הכנה ייחודית, המכינה בצורה המיטבית למבחני כלל חמ"ן. הערכה כולל חומר לימודי, אותו מומלץ לקרוא לפני שמתחילים לתרגל ומאות שאלות תרגול לקראת המבחן.

מה בדיוק הערכה מכילה?

חומר לימודי הנוגע במגוון רחב של תחומים: 
מלחמות ישראל, ההיסטוריה של העם היהודי, מנהיגים בהיסטוריה, אישים חשובים בעולם, סוגיות גיאוגרפיות, ממציאים, משוררים, אנשי ספורט, זמנים ומועדים ועוד מגוון חומר לשיפור הידע הכללי, שייתכן לכם יתרון גם בהמשך הליך המיון.

תרגול הכולל מאות שאלות בתחומים נרחבים הכוללים ידע כללי, חשיבה כמותית, הסקת מסקנות, מילוי הוראות ועוד. 

או שאפשר גם ווטסאפ

לחצו להתחיל התכתבות