fbpx

ערכות ההכנה

בנינו עבורכם ערכות הכנה הכוללות חומר לימודי, אותו מומלץ לקרוא לפני שמתחילים לתרגל, ומאות שאלות תרגול לקראת המבחן. 

החומר הלימודי שלנו נוגע במגוון רחב של תחומים: מלחמות ישראל, ההיסטוריה של העם היהודי, מנהיגים בהיסטוריה, אישים חשובים בעולם, סוגיות גיאוגרפיות, ממציאים, משוררים, אנשי ספורט, זמנים ומועדים ועוד מגוון חומר לשיפור הידע הכללי, שייתן לכם יתרון גם בהמשך הליך המיון.

התרגול שלנו בערכת כלל חמ"ן כולל: ידע כללי, הבנת הנקרא, אנלוגיות מילוליות, אנגלית, הסקת מסקנות, לוגיקה, חשיבה כמותית, זריזות, זיהוי רצפים, מילוי הוראות, חשיבה מרחבית (צורני) ועוד מגוון רחב של תרגול.

התרגול שלנו בערכת שחקים וחבצלות כולל: ידע כללי, אקטואליה (העשרה), אלגוריתמיקה, מבחן שפה, מחשבים וטכנולוגיה, סדרות לוגיות, מבחן מילים, מילוי הוראות ועוד מגוון רחב של תרגול.  

שימו לב שקיימות ערכות נפרדות להכנה למבחני שחקים וחבצלות ולמבחני כלל חמ"ן.

 

או שאפשר גם ווטסאפ

לחצו להתחיל התכתבות