fbpx

ערכות ההכנה - כלל חמ"ן

הקורס שלנו מכין ברמה גבוהה ומקיפה למבחן כלל חמ"ן. הערכות מכילות חומר לימודי ומאות שאלות תרגול לקראת המבחן. אנו מאמינים שהצלחה תלויה בגישה, בביטחון עצמי, בחדות ובריכוז. 

הערכה היחידה שנבנתה על ידי קצינים, בוגרי 8200 ממגוון מסלולים, ובוגרי מערך האיתור של חיל המודיעין. 

ייחודיותה של 8200 בעוצמתה האנושית: אנשי היחידה נבחרים בקפידה לאחר מיונים רבים, ועוברים הכשרה עשירה ואינטנסיבית במגוון גדול של מקצועות מודיעיניים וטכנולוגיים – אנחנו במרום נעזור לכם להתקבל! 

כלל חמ"ן - שבוע

0
לשבוע
  • חומר לימודי
  • מגוון רחב של נושאים
  • מעל ל-450 שאלות תרגול
הכי נרכש

כלל חמ"ן - שבועיים

0
לשבועיים
  • חומר לימודי
  • מגוון רחב של נושאים
  • מעל ל-450 שאלות תרגול

כלל חמ"ן - חודש

0
לחודש
  • חומר לימודי
  • מגוון רחב של נושאים
  • מעל ל-450 שאלות תרגול

או שאפשר גם ווטסאפ

לחצו להתחיל התכתבות